• Stacks Image 154
  • Stacks Image 156
  • Stacks Image 158


NIEUWS

LIJSTVORMING 2018


Mitch De Geest wordt één van onze nieuwe sterkhouders


Stacks Image 273
Na de bekendmaking van Kathy Kamoen als de nieuwe nummer twee op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wordt bij het afsluiten van de Blauwe Week een tweede nieuwkomer aangekondigd.
Zoals eerder reeds aangehaald, de lijst van 2018 zal een vernieuwende en verjongende lijst worden met veel nieuwe kandidaten, met veel jonge kandidaten en vooral allemaal kandidaten die een meerwaarde betekenen voor het toekomstig uit te tekenen beleid. Het nastreven van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak is daarbij de uiteindelijke belangrijkste doelstelling. Kortom veel ervaring gekoppeld aan jong enthousiasme.
In die optiek hebben we met onze volgende kandidaat, de plaats op de lijst ligt nog niet vast, iemand die zeker een wissel op de toekomst zal betekenen. Hij is een moderne ondernemer waarbij innovatie geen loze betekenis heeft. Als Blankenberge ooit een “smart city” zal worden, dan zal hij daar ongetwijfeld voor een groot stuk mede verantwoordelijk voor zijn. Daarenboven is zijn sociaal engagement niet van de geringste. Als gedreven en bevlogen brandweerman staat hij in alle vrije momenten steeds ten dienste van onze bevolking.
Mitch De Geest wordt één van onze nieuwe sterkhouders de komende decennia.

Na een succesrijke Ronde van Blankenberge en een geslaagde Blauw Week, zullen we de komende maanden ten volle werken aan ons verkiezingsprogramma, rekening houdende met de resultaten van onze grote enquëte.
Langetermijnvisies rond de burger centraal, beleving en branding zullen de prioritaire grote hoofdthema’s zijn.


Gemeenteraad
OCMW
Lindenhof
Bestuur
Lid worden
Nieuws
Activiteiten
2018